DIMENSIUNI CONCEPTUALE ŞI TEORETICE PRIVIND RECUNOAŞTEREA STOCURILOR INSTITUŢIILOR PUBLICE

 
Autor (i): Cristina Otilia, Ţenovici
 
JEL: M41
 
Cuvinte cheie: cost achiziţie, cost de producţie, criterii de recunoaştre, valoare justă
 
Abstract:

Procesul de normalizare duce la armonizare şi convergenţă contabilă prin formalizarea şi materializarea obiectivelor, conceptelor, metodelor, regulilor şi procedurilor privind producerea şi utilizarea informaţiei contabile. Scopul acestui studiu este analiza evoluţiei contabilităţii romāneşti şi gradul de armonizare şi convergenţă contabilă cu IPSAS 12 „Stocuri”.  De asemenea, realizez o comparaţie a caracteristicilor principale aferente reglementărilor actuale naţionale şi internaţionale, cu prezentarea asemănărilor şi deosebirilor cu privire la recunoaşterea stocurilor pentru a identifica setul de elemente convergente sau divergente.

 
Articol: Fisier PDF