ROLUL STRATEGIILOR DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ ALE ÎNTREPRINDERILOR DIN SECTORUL AUTOMOTIVE EUROPEAN ÎN DEZVOLTAREA AFACERILOR SUSTENABILE

 
Autor (i): Cristina Gănescu, Andreea Gangone, Mihaela Asandei
 
JEL: M14, Q01, O52
 
Cuvinte cheie: responsabilitate socială a întreprinderii, strategie de responsabilitate socială, dezvoltare sustenabilă, analiză de conţinut
 
Abstract:

Strategiile de responsabilitate socială ale întreprinderilor reprezintă un subiect de mare interes, atât pentru cercetători, cât şi pentru practicieni şi impun dezvoltarea unor abordări interdisciplinare, de natură economică, etică şi socială. În lucrarea de faţă s-a realizat o analiză a strategiilor de responsabilitate socială abordate de întreprinderile din sectorul automotive european, cu scopul de a evidenţia impactul acestora asupra sustenabilităţii afacerilor. Din punct de vedere teoretic, aplicarea metodei analizei de conţinut asupra rapoartelor de sustenabilitate sau de responsabilitate socială a relevat o diversitate de strategii de responsabilitate socială implementate de întreprinderile analizate. Utilitatea cercetării este evidenţiată prin formularea unei tipologii a strategiilor de responsabilitate socială, pornind de la obiectivele dezvoltării sustenabile şi a unor argumente privind impactul acestora asupra sustenabilităţii afacerilor din sectorul respectiv, pe următoarele paliere: nivelul social şi societal, nivelul ecologic şi ambiental, nivelul lanţurilor de distribuţie şi al furnizorilor, nivelul imaginii corporatiste, nivelul poziţiei în raport cu competitorii şi nivelul performanţei financiare.

 
Articol: Fisier PDF