ROLUL CAPITALULUI INTELECTUAL ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII

 
Autor (i): Denisa-Elena Parpandel
 
JEL: O31, O34, I25
 
Cuvinte cheie: capital intelectual, societatea bazată pe cunoaştere, educaţie, cercetare, avantaj competitiv, managementul cunoaşterii
 
Abstract:

În societatea cunoaşterii, organizaţiile se află într-o continuă schimbare şi transformare, iar un factor cheie al acestor schimbări îl constituie capitalul intelectual, considerat unul dintre cele mai critice, dar în acelaşi timp strategice valori de care dispune o organizaţie.

Analiza capitalului intelectual şi a societăţii cunoaşterii, în ultimele decenii apăreau cu precădere în cadrul companiilor private, în prezent se manifestă un interes crescut în toate domeniile de activitate.

Scopul acestei lucrări este a evidenţia, importanţa capitalului intelectual, ca sursă a inovării şi înnoirii, folosit pentru a crea un avantaj competitiv, organizaţiilor în era cunoaşterii, unde omul trebuie să se bazeze pe intelect, intuiţie şi creativitate.

Lucrarea de faţă se constituie într-o cercetare exploratorie, bazată pe metoda calitativă fiind consultate diverse surse de informaţii cu privire la conceptualizarea terminologiei de capital intelectual şi societate a cunoaşterii: literatura de specialitate, studii de caz, articole din mass-media, rapoarte ale unor organizaţii de profil etc.

Organizaţiile trebuie să exploateze toate resursele de care dispun, atât tangibile, cât şi intangibile pentru a-şi asigura succesul, dar şi pentru a construi o societate a cunoaşterii ce impune parcurgerea unui drum lung, bazându-se pe un proces amplu, complex, în care inovarea deţine un rol determinant şi are un caracter global.

 
Articol: Fisier PDF