CAPITALUL INTELECTUAL - ACTIV INTANGIBIL CONCRETIZAT ĪN PRINCIPALUL MOTOR DE RELANSARE ECONOMICĂ A NAŢIUNILOR

 
Autor (i): Laura-Maria, Dindire; Silvia, Dugan
 
JEL: O11, O32, J24
 
Cuvinte cheie: capital intelectual, capital uman, capital relaţional, capital structural, matrice de corelaţie
 
Abstract:
Cercetarea elaborată la nivelul prezentei lucrări are ca principal scop realizarea unor analize asupra unor variabile reprezentative ale capitalului intelectual, la nivelul companiilor din ţările UE, deci, implicit, şi la nivelul Romāniei, precum şi prin intermediul matricei de corelaţie Pearson, analiza intensităţii legăturilor dintre respectivele variabile ale celor trei dimensiuni aferente capitalului intelectual, respectiv capitalul uman, capitalul relaţional şi capitalul structural şi PIB/locuitor. Principalele tehnici de cercetare utilizate pentru realizarea cercetării au fost: investigarea datelor secundare şi analiza de conţinut a principalelor rapoarte ale organizaţiilor internaţionale cu privire la capitalul intelectual, precum şi metode statistice de analiză şi interpretare a datelor, respectiv statistici descriptive şi corelaţii. Principalele rezultate ale cercetării constau īn identificarea principalelor direcţii, care anvizajează aria capitalului intelectual, īn care companiile trebuie să intervină pentru a diminua efectele negative ale crizei economice.
 
Articol: Fisier PDF