RELAŢIA DE CREDIT DINTRE BĂNCI ŞI COMPANII ŞI EFECTELE ASUPRA ECONOMIEI REALE

 
Autor (i): Constantin-Bogdan, Voroneanu
 
JEL: G21, D04.
 
Cuvinte cheie: bancă, agenţi economici, relaţie de credit, economie reală
 
Abstract:
În ansamblul de relaţii care se stabilesc între companii şi reprezentanţii pieţei financiar-bancare o importanţă deosebită o au relaţiile determinate de activitatea de creditare. În pofida diverselor variante de mobilizare a fondurilor băneşti necesare acoperirii nevoilor de capital generate de activitatea curentă sau cea investiţională a agenţilor economici, creditarea bancară reprezintă principala formă de finanţare pentru cea mai mare parte a companiilor. Această poziţie dominantă este asigurată de avantajele pe care contractarea unui credit bancar le oferă agenţilor economici şi care influenţează direct, pozitiv situaţia economico-financiară a acestora. Bineînţeles că există şi o serie de riscuri pe care agentul economic şi le asumă în momentul în care apelează la finanţarea bancară, riscuri care dacă se produc pot afecta negativ activitatea acestuia. Având în vedere rolul important pe care companiile îl au în generarea fluxurilor reale din economie, toate aceste efecte pozitive sau negative se repercutează direct asupra calităţii vieţii economico-sociale la nivel macro. Din acest motiv, este foarte important ca între bancă şi agentul economic să existe în permanenţă o bună comunicare şi o transparenţă în ce priveşte informaţiile solicitate, respectiv oferite, iar colaborarea dintre cele două categorii de organizaţii să se desfăşoare pe baza unui parteneriat.
 
Articol: Fisier PDF