METAFORE ALE CRIZEI - O REFLECTARE A SITUAŢIEI FINANCIARE GLOBALE

 
Autor (i): Cristina, Chifane
 
JEL: G01, Z00, Z19
 
Cuvinte cheie: metafore conceptuale, crisă financiară, domeniu-sursă, domeniu-ţintă
 
Abstract:

Acest articol se axează pe conceptualizarea metaforelor crizei evidenţiind atât varietatea metaforelor convenţionale, cât şi acelor creative şi urmărind apariţia lor în articolele economice publicate în săptămânalul englezesc The Economist pe o perioadă de cinci ani (2007-2011), acoperindu-se astfel recesiunea americană din august 2007 până în iunie 2009 şi criza din zona euro începută la sfârşitul lui 2009. Intenţia noastră este să dovedim că metaforele crizei au puterea să reflecte şi să influenţeze situaţia financiară globală. În analiza noastră vom folosi instrumentele lingvisticii cognitive portretizând domeniul-ţintă al crizei în funncţie de diverse domenii-sursă fie că acestea sunt recurente ca în cazul metaforelor medicale, militare, ale lichidităţii sau ale dezastrelor naturale, fie că sunt neaşteptate, cum se întâmpla în aşa-numita categorie a metaforelor mixte ale crizei. Apelând la o metodă de cercetare calitativă, acest articol este menit să ofere o perspectivă de anasamblu asupra problemei metaforelor crizei prin identificarea celor mai importante domenii-sursă cu observaţia că specificitatea culturală şi intenţiile vorbitorilor lasă loc pentru elaborări metaforice ulterioare. Nu în ultimul rând, inteţionăm să deschidem calea spre viitoare studii comparative în domeniul lingvisticii cognitive cu scopul de a aşeza în paralel corpusuri lingvistice englezeşti şi româneşti pentru a sublinia asemănările şi deosebirile dintre acestea.

 
Articol: Fisier PDF