Ghid pentru Recenzare (Peer Review)

 

Scopul recenzării
Recenzarea este o etapă foarte importantă a procesului de publicare a lucrărilor academice, este miezul întregului sistem. Acesta are două funcţii importante: acţionează ca un filtru pentru a se asigura că numai cercetarea de calitate este publicată şi îmbunătăţeşte calitatea cercetării trimise spre publicare.

Efectuarea recenzării
Recenzarea este efectuată în mod confidenţial, articolul pe care aţi fost rugat să-l recenzaţi nu trebuie prezentat unei a treia părţi. Rezervaţi-vă 2-3 ore ca să realizaţi recenzia. Este mai bine să faceţi evaluarea o singură dată şi nu să lucraţi pe apucate, cu întreruperi.

În mod normal veţi evalua articolul conform următoarelor aspecte:

1. Originalitate.
Este articolul suficient de nou şi interesant pentru a justifica publicarea?
Este cercetarea una importantă?
Respectă articolul standardele revistei?

2. Structură.
Este articolul prezentat/expus în mod clar?
Sunt prezente toate elementele: rezumat, cuvinte-cheie, clasificare JEL, introducere, metodologie, rezultate, concluzie, bibliografie?
Luaţi în considerare fiecare element în parte:
 • Titlu Descrie acesta în mod clar articolul?
 • Rezumat Reflectă acesta conţinutul articolului?
 • Introducere Descrie aceasta cu acurateţe/precizie ceea ce a dorit autorul să realizeze/atingă şi expune în mod clar problema cercetată? În mod normal, introducerea are o lungime de 1-2 paragrafe. Aceasta ar trebui să sintetizeze cercetări relevante pentru a oferi/furniza contextul şi să explice ce rezultate/descoperiri ale altora, dacă există, sunt contestate/reclamate sau extinse. Ar trebui să descrie experimentul, ipotezele; schiţa/proiectul experimental general sau metoda.
 • Metodologia Este potrivit aleasă? Explică aceasta în mod precis modul în care au fost culese datele? Este proiectul potrivit pentru a răspunde la întrebarea pusă? Există informaţie suficientă pentru dumneavoastră pentru a răspunde cercetării? Identifică articolul procedurile urmate? Sunt acestea ordonate într-un mod logic? Dacă metodele sunt noi, sunt acestea explicate în detaliu? A fost eşantionul potrivit? Au fost materialele şi echipamentul descrise în mod adecvat? A arătat în mod clar articolul ce tip de date a fost înregistrat? A fost precis autorul în descrierea măsurătorilor? Atunci când se are în vedere întreg articolul, figurile şi tabelele informează/comunică ceva cititorului? Sunt acestea o parte importantă a articolului? Figurile descriu în mod precis datele din articol? Sunt acestea clar executate şi consecvente, de exemplu, barele din reprezentările grafice au aceeaşi grosime, scalele axelor sunt logice.
 • Rezultate Aici autorul trebuie să explice ce a descoperit în urma cercetării. Rezultatele ar trebui expuse în mod clar şi într-o succesiune logică. Va trebui să apreciaţi dacă a fost făcută o analiză potrivită. Sunt statisticile corecte?
 • Concluzii Sunt afirmaţiile din această secţiune susţinute de rezultate? Par acestea rezonabile? Au indicat autorii modul în care rezultatele se află în relaţie cu aşteptări şi cu cercetări anterioare? Susţine sau contrazice articolul teorii anterioare? Explică concluzia modul în care cercetarea este un pas înainte pentru cunoaşterea ştiinţifică ?
 • Bibliografie Susţine articolul şi indică o cercetare anterioară corespunzătoare? Dacă articolul are la bază o cercetare anterioară, face acesta  referire la respectiva cercetare în mod potrivit? Există vreo lucrare importantă care a fost omisă? Sunt corecte referinţele bibliografice?

3. Limba.
Dacă un articol conţine un anumit număr de cuvinte scrise greşit şi cu greşeli gramaticale, nu trebuie să corectaţi limba. Informaţi editorul de calitatea slabă şi daţi-i lui posibilitatea de a lua decizia potrivită. Corectura limbii nu este în sarcina recenzorului.

4. Aspecte etice.
 • Plagiatul: dacă suspectaţi un articol că este o copie substanţială a unei lucrări/unor lucrări anterioare, anunţaţi-l pe editor şi citaţi lucrarea/lucrările respective.
 • Fraudă: este foarte dificil să detectaţi înşelătoria, dar dacă suspectaţi că rezultatele într-un articol nu sunt adevărate aduceţi la cunoştinţa editorului explicând de ce credeţi că rezultatele sunt frauduloase.
 • Alte probleme etice: dacă este păstrată confidenţialitatea, atunci când sunt utilizate date care prin natura lor nu sunt destinate publicului; dacă sunt etalate permisiunile necesare şi evocate toate contribuţiile şi sursele semnificative; dacă sunt sau nu violate normele de tratament etic al animalelor sau fiinţelor umane etc.

Comunicarea raportului.
Odată ce aţi completat evaluarea dumneavoastră asupra articolului, următorul pas este de a termina raportul şi a-l trimite editorului.

Raportul ar trebui să conţină elementele cheie ale recenziei dumneavoastră, ţinând cont de punctele subliniate în secţiunea precedentă. Atunci când redactaţi comentariul trebuie să o faceţi într-un mod constructiv şi amabil. Trebuie să nu includeţi nici o remarcă personală la adresa autorului.

Înţelegerea oricărei deficienţe este importantă. Trebuie să explicaţi şi să vă susţineţi opinia, astfel încât atât editorul cât şi autorii să poată înţelege baza comentariilor. Mai este necesar să indicaţi dacă comentariile dumneavoastră reprezintă o opinie personală sau sunt reflectate şi argumentate de date.

Atunci când faceţi recomandarea finală, referitoare la articolul recenzat, va trebui să luaţi în considerare categoriile pe care un editor le va folosi pentru a clasifica articolul şi anume:
 1. Acceptare fără revizuire
 2. Acceptare, dar cu revizuire (fie minoră, fie majoră)
 3. Respingere din cauza calităţii slabe sau în afara scopului revistei

Dacă d-voastră consideraţi că articolul are nevoie să fie revizuit, indicaţi-i în mod clar editorului de ce tip de revizie este nevoie şi informaţi-l dacă aţi dori sau nu să revedeţi articolul revizuit.