Reguli privind tehnoredactarea articolului:

Articolele vor fi redactate şi trimise sub forma de fişiere cu extensia .doc, în format Word 2003, vor avea între 5 şi 12 pagini, tehnoredactarea realizându-se conform indicaţiilor de mai jos.


Titlul lucrării: majuscule, bold, centrat, TNR, size 14, urmat de un rând liber.


Numele autorilor vor fi scrise sub forma prenume şi nume, separate prin virgulă. Se va folosi Times New Roman, caracter 12, bold, cu litere mici. La note de subsol, pe prima pagină, se specifică gradul didactic, afilierea fiecarui autor şi adresa de mail pentru cine este persoana de contact din partea autorilor.


Rezumatul se va scrie la un rând, TNR, size 10, italic. Acesta nu va depăşi 200 cuvinte, spaţiat la un rând. În rezumat nu se folosesc abrevieri, ecuaţii sau referinţe bibliografice.


Cuvintele cheie se vor scrie spaţiate la un rând, TNR, size 10, italic. Vor fi incluse între 4 şi 6 cuvinte cheie.


Clasificarea JEL: Se încadrează articolul potrivit Clasificării JEL (Journal of Economic Literature) precizându-se codul categoriei relevante, articolul putându-se încadra fie la o singură categorie, fie la mai multe (maxim 3), după caz. 


Corpul lucrării se va scrie cu Times New Roman, caracter 12, spaţiat la un rând. Setarea paginilor: stânga 3 cm sus; jos; dreapta: 2,5 cm. Lucrarea se structurează pe capitole numerotate 1., 2., 3. şi un singur nivel de subcapitole numerotate de la 1.1, 1.2, etc.


Notele de subsol sunt permise pe parcursul lucrării doar cu titlu excepţional şi EXCLUSIV pentru cazurile în care autorul doreşte să furnizeze explicaţii adiţionale. Este incurajată folosirea acestora la minimum şi includerea acestora în corpul principal al articolului. ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA NOTELOR DE SUBSOL PENTRU REFERINŢE BIBLIOGRAFICE!


Tabelele şi figurile trebuie să fie dimensionate şi plasate în cadrul articolului pentru a se incadra în dimensiunile paginii. Trebuie avut grijă ca acestea să se încadreze pe o singură pagină. Conţinutul lor se va scrie cu Times New Roman, caracter 12, iar titlul coloanelor tabelelor se va scrie cu Times New Roman, caracter 12, bold. Titlul şi numărul tabelelor vor fi poziţionate deasupra acestora, iar titlul şi numărul figurilor, sub acestea. Atunci când este cazul, se va menţiona şi sursa. Numărul tabelelor şi figurilor va fi amplasat în corpul textului, într-o paranteză, acolo unde se fac referiri la ele, de exemplu: (fig. nr. 1); (tabel nr. 1). O atentie deosebită trebuie acordată culorilor în care sunt realizate tabelele şi figurile, acestea trebuind să fie cât mai clare şi lizibile în cazul unei tipăriri alb-negru.


Graficele trebuie să fie clar executate astfel încât să ofere copii alb-negru cât mai lizibile.


Ecuaţiile şi formulele sunt numerotate, plasându-se numerele lor în paranteze, în dreapta acestora.


Abrevierile şi acronimele se vor explica de prima dată când apar în textul articolului.


Referinţe, citări şi bibliografie

Este recomandat ca referinţele, citările şi formatul bibliografiei să fie redactate în stilul Harvard aşa cum este acesta dezvoltat şi publicat de către Anglia Ruskin University. Autorii trebuie să respecte în amănunt ghidul care poate fi consultat on-line aici. Regulile de citare sunt sintetizate şi exemplificate aici.


În continuare este prezentat un model de redactare a articolelor în conformitate cu cerințele revistei. Autorii sunt incurajaţi sa folosească direct acest format pentru scrierea propriilor articole. De aceea, recomandăm descărcarea acestuia de AICI şi folosirea lui pentru introducerea textului articolului direct în acest format.